ค่ายรถ Hyundai โชว์สถานีชาร์จไฟฟ้าแบบรวดเร็ว… ล้ำสมัย(Ultra-Fast Charger) ..!!

ค่ายรถ Hyundai  โชว์ โมเดล สถานีชาร์จไฟฟ้าแบบรวดเร็ว (Ultra-Fast Charger) ที่ให้ความรวดเร็วในการชาร์จประจุไฟฟ้าในแบตเตอร์รี่ สำหรับรถ EV  ที่มีกำลังไฟสูงถึง 350 kWh  (เร็วเป็น 7 เท่าของเครื่องชาร์จ DC มาตรฐาน) นั้นเป็นผลให้การชาร์จประจุเข้าแบตเตอร์รี่ เป็นไปด้วยความรวดเร็ว

รูปภาพ1

ตัวอย่างเช่น  ## รถHyundai KONA electri   SEL มีแบตเตอรี่ขนาด 64  KWh

-ถ้าเข้าชาร์จในสถานี Quick Charge (DC 50 KW) ปกติ จะใช้เวลาชาร์จ ประมาณ 1 ชั่วโมง 20 นาที

-แต่ถ้าเข้าชาร์จในสถานี Ultra-Fast Charger (DC 350 KWh) จะใช้เวลาชาร์จ ประมาณ 12 นาที เท่านั้น

แบตเตอรี่ขนาด 64  KWh ก็จะมีพลังงานไฟฟ้า จุเต็มที่ 100 %

รูปภาพ2

โดยแนวคิด Ultra-Fast Charger 350KWh นี้ เป็นสถานีชาร์จประจุไฟฟ้าที่ทันสมัย มันจะสามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย  ไม่ว่าจะเป็น

– เวลาในการชาร์จ ที่สามารถชาร์จประจุไฟฟ้าได้อย่างรวดเร็ว  พร้อมบอกสถานการณ์ชาร์จผ่าน APP

-ตำแหน่งพอร์ตการชาร์จที่รถแต่ละรุ่น แต่ละบริษัท จะสร้างมา มีตำแหน่งไม่เหมือนกัน  สถานี Ultra-Fast Charger แก้ไขโดยมีหัวจ่ายที่สามารถหมุนวนเข้า บริการได้ทุกจุด   เป็นต้น

Ultra-Fast Charger เป็นแนวคิดที่ทาง ค่ายรถ Hyundai   นำเสนอโดยให้ความล้ำสมัย น่าใช้งานมาก  คาดว่าในตลาดรถที่กำลังมีการเปลี่ยนถ่าย จากระบบต้นกำลังแบบสันดาปภายใน ไปเป็นเทคโนโลยีพลังงานสะอาดอย่างเทคโนโลยีไฟฟ้านี้  ค่ายรถไหนมีการปรับตัวเพื่อเข้ากับกระแสได้ก่อนนั้น ก็จะเป็นผู้นำทางการตลาดอย่างแน่นอน

รูปภาพ4

อย่าง ค่ายรถ Hyundai   ก็ได้เริ่มเผยนวัตกรรมใหม่ๆ ออกมาแล้ว  พร้อมรถ EV ของค่ายที่วางจำหน่ายในประเทศไทยด้วยอย่าง Hyundai KONA electri  ค่าตัวเริ่มต้น 1,849,000 บาท   ต้องรอดูกันต่อไปว่าค่ายรถอื่นจะมีการตอบสนองอย่างไร และจะเผยเทคโนโลยีด้านยานยนต์พลังงานไฟฟ้าออกมาบ้าง คาดว่าต่อไปนี้ รถ EV ในตลาดจะมีมากขึ้น ฉะนั้น ถ้าผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นค่ายรถหรือผู้จำหน่ายเชื้อเพลิงไหน  สามารถปรับตัวได้ก่อนที่จะสามารถรองรับการให้บริการเทคโนโลยีใหม่ที่เกิดขึ้นแล้วและมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว   ก็จะสามารถยึดสภาวะการเป็นผู้นำได้ต่อไป  ++++!!!!!

ELKke96UUAAMC6C

ที่มา insideevs